Stemwijzer Moerdijk 2018

Stemwijzer Moerdijk

Progress:

Als het gaat om de thuiszorg, moet de gemeente een ruimhartig beleid voeren

Indien nodig moet de gemeente basisscholen in kleine(re) kernen met een laag leerlingaantal ondersteunen.

Er moet een jeugdhonk komen in iedere kern, het jongerenwerk moet teruggehaald worden naar de gemeente.

Om kosten te besparen...

De gemeente moet het toepassen van zonne-energie, bodemwarmte en overige duurzame, milieuvriendelijke energie actief stimuleren

Moerdijk moet een overkoepelend, integraal beleid t.a.v. dierenwelzijn ontwikkelen

Van mensen in de bijstand mag een tegenprestatie verlangd worden

De gemeente moet geen voorrang geven aan statushouders bij de verstrekking van huurwoningen.

Klik op de onderstaande knop om het resultaat te bekijken